Detta år har vi en busstur och den kommer att ha fyra stycken hållplatser som den kör runt på och de är enligt nedan.

- Hållplats Umeå Energi Arena
(Vind, Öst, Vatten och Maja Beskow)

- Hållplats Umestan
(Vildmannahallen och Midgårdshallen)

- Hållplats Musköten
(Musköten 1 och 2)

- Hållplats Dragonskolan
(Nolia, Thoren Arena, Dragonskolan och Hedlundaskolan)

(alla tider är ca tider).

Fredag 31/3
UE Arena  -  Umestan  -  Musköten - Dragon          
 17:00             17:05              17:25             17:40
 17:30             17:35              17:55             18:10
 18:00             18:05              18:25             18:40
 18:30             18:35              18:55             19:10
 19:00             19:05              19:25             19:40
 19:30             19:35              19:55             20:10   
 20:00             20:05              20:25             20:40
 21:00             21:05              21:25             21:40
 22:00             22:05              22:25             22:40 (går tillbaka till UEA och avslutar dagen där)  

Lördag 1/4
UE Arena  -  Umestan  -  Musköten - Dragon
 
                                                                       06:40
 07:00             07:05              07:25             07:40
 08:00             08:05              08:25             08:40
 09:00             09:05              09:25             09:40
 09:30             09:35              09:55             10:10
 10:00             10:05              10:25             10:40
 10:30             10:35              10:55             11:10
 11:00             11:05              11:25             11:40
 11:30             11:35              11:55             12:10
 12:00             12:05              12:25             12:40
 12:30             12:35              12:55             13:10
 13:00             13:05              13:25             13:40
 13:30             13:35              13:55             14:10
 14:00             14:05              14:25             14:40
 14:30             14:35              14:55             15:10
 15:00             15:05              15:25             15:40
 16:00             16:05              16:25             16:40
 17:00             17:05              17:25             17:40
 18:00             18:05              18:25             18:40
 19:00             19:05              19:25             19:40
 20:00             20:05                                     20:15
 20:30             20:35                                     20:45 
 21:00             21:05                                     21:15  
 21:30             21:35                                     21:55  (går tillbaka till UEA och avslutar dagen där)

Söndag 2/4
UE Arena  -  Umestan  -  Musköten - Dragon 
                                                                       06:40       
 07:00             07:05              07:25             07:40
 08:00             08:05              08:25             08:40
 09:00             09:05              09:25             09:40
 10:00             10:05              10:25             10:40
 11:00             11:05              11:25             11:40
 12:00             12:05                                     12:15
 12:30             12:35                                     12:45
 13:00             13:05                                     13:15
 13:30             13:35                                     13:45  
 14:00             14:05                                     14:15 
 14:30             14:05                                     14:45
 15:00             15:05                                     15:15
 15:30             15:35                                     15:45   (går tillbaka till UEA och avslutar dagen där)