I ungdomsklasserna kan dispens erhållas för tre ettårsöveråriga spelare per match, under förutsättning att en skriftlig ansökan är oss tillhanda senast 2022-03-14.
(målvakter räknas inte in bland dispenserna)

I knatteklasserna övergår vi till att spela enligt SIU-modellen och plockar helt bort dispenserna.

OBS! Dispenser från det egna förbundet är ej giltiga för spel!

Spelare som erhåller dispens får endast delta i den åldersklass där dispensen gäller.


Vi kontaktar de lag som ej erhåller dispens.