I ungdomsklasserna kan dispens erhållas för tre ett årsöveråriga spelare per match, under förutsättning att ansökan är oss tillhanda senast 2024-03-24, ni söker dispens där ni lägger in era spelare. (målvakter räknas inte in bland dispenserna)

I knatteklasserna spelar vi enligt SIU-modellen och där behöver man således inga dispenser
.

Spelare som erhåller dispens får endast delta i den åldersklass där dispensen gäller.

Vi kontaktar de lag som ej erhåller dispens.