I ungdomsklasserna kan dispens erhållas för tre ettårsöveråriga spelare per match, under förutsättning att ansökan är oss tillhanda senast 2023-03-10, ni söker dispens där ni lägger in era spelare.
(målvakter räknas inte in bland dispenserna)

I knatteklasserna övergår vi till att spela enligt SIU-modellen och plockar helt bort dispenserna.

Spelare som erhåller dispens får endast delta i den åldersklass där dispensen gäller.


Vi kontaktar de lag som ej erhåller dispens.