Kostnaden för att delta i Umecupen är uppdelad i två delar, en anmälningsavgift och en avgift per deltagare.
Läs mer om deltagarkorten under fliken Deltagarkort.
Lagen i grön klass betalar endast anmälningsavgiften.

Anmälningsavgift:.

Pojkar/Flickor födda 2007–2011: 3 000 kr/lag (ungdomsklass).

Pojkar/Flickor födda 2011-2014: 2 500 kr/lag (knatteklass).

Pojkar/Flickor födda 2015-2016: 2 000 kr/lag (grön klass).

Observera att anmälan är komplett först när anmälningsavgiften finns på vårt konto.

Då vi har ett begränsat deltagarantal så tillämpar vi först till kvarn principen.

Arrangören har rätt att bevilja förtur i anmälningslistan för lag som löser minst 12 st deltagarkort A.

Anmälningsavgiften betalas senast 2024-03-01