Detta år har vi bara en busstur och den kommer att ha tre stycken hållplatser som den kör runt på och de är enligt nedan.

- Hållplats Umeå Energi Arena (Vind, Öst, Vatten och Maja Beskow)
- Hållplats Umestan (Vildmannahallen och Midgårdshallen)
- Hållplats Dragonskolan (Nolia, Thoren Arena, Dragonskolan och Hedlundaskolan)

Bussturen går var 30:e minut
(alla tider är ca tider).

Lördag 9/4
UE Arena  -  Umestan  -  Dragonskolan       
 07:00             07:05              07:15
 07:30             07:35              07:45
 08:00             08:05              08:15
 08:30             08:35              08:45
 09:00             09:05              09:15
 09:30             09:35              09:45
 10:00             10:05              10:15
 10:30             10:35              10:45
 11:00             11:05              11:15
 11:30             11:35              11:45
 12:00             12:05              12:15
 12:30             12:35              12:45  
 13:00             13:05              13:15
 13:30             13:35              13:45
 14:00             14:05              14:15
 14:30             14:35              14:45
 15:00             15:05              15:15
 15:30             15:35              15:45
 16:00             16:05              16:15
 16:30             16:35              16:45 
 17:00             17:05              17:15
 17:30             17:35              17:45
 18:00             18:05              18:15
 18:30             18:35              18:45
 19:00             19:05              19:15
 19:30             19:35              19:45 
 20:00             20:05              20:15
 20:30             20:35              20:45
 21:00             21:05              21:15
 21:30             21:35              21:45
 22:00             22:05              22:15 

Söndag 10/4
UE Arena  -  Umestan  -  Dragonskolan       
 07:00             07:05              07:15
 07:30             07:35              07:45
 08:00             08:05              08:15
 08:30             08:35              08:45
 09:00             09:05              09:15
 09:30             09:35              09:45
 10:00             10:05              10:15
 10:30             10:35              10:45
 11:00             11:05              11:15
 11:30             11:35              11:45
 12:00             12:05              12:15
 12:30             12:35              12:45  
 13:00             13:05              13:15
 13:30             13:35              13:45
 14:00             14:05              14:15
 14:30             14:35              14:45
 15:00             15:05              15:15
 15:30             15:35              15:45