Dispenser


Dispenser kan erhållas för två ettårsöveråriga spelare per match, under förutsättning att en skriftlig ansökan är oss tillhanda senast 2020-03-13

Spelare som erhåller dispens får endast delta i den åldersklass där dispensen gäller.

Ansökan om dispens görs till länken här under:

https://forms.gle/1idZyqs8iPHpXjBE6


Vi kontaktar de lag som ej erhåller dispens.

Kommentarer